Entreprenør

Totalentrepriser


Med lang erfaring innen byggeledelse kan vi tilby total-entrepriser, og vi har et godt samarbeid med seriøse underentreprenører og arkitektkontor. Dette gjør det enklere for kunden da de kun behøver å forholde seg til én aktør gjennom hele byggeprosessen.

Vi skal også være tilgjengelige, og satser på tilstedeværelse gjennom lokal tilhørighet. En kontinuerlig og god kontakt med kunden er viktig for å oppnå en løsning som er i tråd med kundens ønske og behov.