Leter du etter en ekspert på brygger? Torolf Stenersen AS i Sandefjord / Vestfold har lang erfaring innen bygging av brygger. Bryggeanlegg skal tåle sterke påkjenninger fra både vann, vær og båter, og derfor bør anlegget baseres på kvalitetsmaterialer. Dette sikrer du deg om du lar oss forestå byggingen av bryggeanlegget.

Brygger - viktig å innhente tillatelse

Dersom du ønsker å etablere brygge er det viktig å innhente tillatelse fra kommunen i forkant, ellers kan du risikere å måtte rive ned bryggen igjen. Vi kan hjelpe deg med å utfylde søknad, og vi kjenner til de kravene som stilles i forhold til anlegg av brygger.

 

Brygger - velg en spesialist

Når det gjelder bygging av brygger er det viktig ikke å overlate jobben til amatører. I verste fall kan det ha fatale konsekvenser dersom bryggen ikke er konstruert etter anerkjente foreskrifter. Velger du oss, velger du en aktør som jobber etter de høyeste standardene på området.


Å få tillatelse til brygge i strandsonen er vrient hvis området ikke er regulert til bebyggelse, eller brygga er nødvendig for å sikre adkomst til eiendommen (jf. plan-og bygningsloven § 17-2.3). Ofte når sommeren nærmer seg, brygger det gjerne opp til tvister i forbindelse med brygger, være seg mellom private og myndighetene, eller naboer imellom. Både i offentligrettslig og privatrettslig forstand representerer en brygge en potensiell kilde til konflikt.