Arkitekttegnet bygg

Drømmer du om å realisere ditt nye arkitektegnede hus? Torolf Stenersen AS i Sandefjord / Vestfold er spesialist på å bygge det meste som er arkitekttegnet. Vi består av et velutdannet team av håndverkere som kan realisere drømmen din gjennom vår store kunnskap innen arkitekttegnede bygg. Med andre ord vet vi hvordan man best mulig kan omsette et arkitekttegnet utkast til et reelt bygg.

 

Arkitekttegnet, arkitekttegnede bygg - vi tilbyr stor kostnadseffektivitet

Vi har mange forbindelser i byggebransjen, og vi kan derfor fungere som totalentreprenør i forbindelse med byggingen av dit arkitekttegnede bygg. Vi sørger for overblikk og lederskap slik at avtaler overholdes og tidsbruken dermed begrenses. Vi bruker dessuten materialer med lang holdbarhet slik at behovet for vedlikehold holdes på et minimum.

 

Arkitekttegnet, arkitekttegnede bygg - vi prioriterer god kundedialog

Når et arkitekttegnet bygg konstrueres bør det skje med utgangspunkt i en god dialog. Slik minimeres risikoen for eventuelle missforståelser og det sikrer deg at resultatet i størst mulig omfang harmonerer med forventningene dine.
 

Har du et arkitekttegnet utkast og ønsker å høre hva vi kan gjøre er det bare å ta kontakt.

 

Velkommen hos Torolf Stenersen AS i Sandefjord.